top of page

Müşteri İlişkileri & Call Center

Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY), sadece “müşteri” ile ilgili değil, işletmenin tüm birimlerini kapsayan, işletmenin iç ve dış iletişim süreçlerini aktif olarak yürüten birim ve uygulamadır. Müşteriyi merkeze alan (iç müşteri -personel ve işletme ile ilişikli herkes- dış müşteri – işletme ile ticari ya da yönetimsel ilişki yürüten-) stratejiler bu birim için üretilir.

Müşteriyi (iç-dış) odağına alır. Bu stratejiler kurumun neredeyse bütün kaynak ve departmanlarını içerir. Strateji sadece "satış yapılan müşteriyi" kapsamaz. Aynı zamanda üretim, lojistik, muhasebe, finans, insan kaynakları, kamu kurumlarını da kapsar. Teknoloji kullanımı mümkün olan en üst seviyededir.

Müşteri ilişkileri aynı zamanda ciddi bir yönetim stratejisi gerektirir. Yönetim stratejisi oluşturmada iyi ilişkiler, müşteri sadakati yaratma, yeni müşteriler kazanma, tüm departmanlar arasında uyumlu faaliyetler, doğrudan pazarlama, farklılaşma gibi konular ele alınır.

Müşteri şikayet ve taleplerinin çabuk çözüme kavuşturulup müşteriye hızlı dönüş yapılabilmesi hayatidir.

COjans, dışarıdan yoğun telefon ve destek talebi alan e-ticaret siteleri, teknik servis birimleri, yeme içme sektörü, hasta ilişkileri birimleri gibi call center yapısına ihtiyaç duyulan tüm sektörlere;

  • Müşteri ilişkileri / call center personeli temini sağlar, 

  • Müşterilerine yerinde call-center alt yapısı kurar ya da

  • Kendi ya da iş ortaklarını mevcut alt yapısını kullanarak uzaktan yazılım desteği ile müşterisine gelen çağrıları cevaplar, müşteri şikayet ve taleplerini toplar ve ilgili birimlere anlık olarak aktarır.

Doğru kurulmuş ve iyi organize edilmiş bir Müşteri ilişkileri - Call Center sistemi ayrıca, Dijital Pazarlama Ajansı hizmetleri, Growth Marketing ve Yatırımcı İlişkileri kapsamında, marka bilinirliğine katkısı, üst düzey müşteri memnuniyeti, operasyonel yüklerin azaltılması, güven yaratması ve sadık müşteri yaratma potansiyeli ile sizi bir adım daha ileriye taşır.

Başarı oranımızın önemli bir seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

COjans'ın bu ya da diğer hizmetlerini talep etmeniz durumunda bizi aramanız ya da aşağıdaki "İletişim & Talep1 formunu doldurmanız yeterlidir. COjans yetkilileri sizinle en uygun zamanda bağlantı kuracaktır.

bottom of page