top of page

İnsan Kaynakları Destek Danışmanlığı

İnsan kaynakları kavramı kabaca “personel çalıştırmak” değildir.  İnsan Kaynakları, bir işletme için hayati önemde olan menkul kıymet, para, malzeme, hammadde, makine, araç-gereç, stok, enerji gibi kaynakların başında gelir.

 

“İnsan” kaynağını; çalışan memnuniyeti ve şirkete bağlılık ve yüksek motivasyonla çalıştırabilmek insan kaynaklarının temel amacıdır. Bunu sağlayabilmenin yolu, doğru “ihtiyaç” belirleyip, doğru “insan” seçip, doğru “operasyon” yürütüp, bütün süreci doğru “ölçebilmektir”.

 

Kurumun finans kaynaklarının da gözetilerek en doğru, en yeterli sayıda insan kaynağını planlamak, işe yerleştirmek, çalışanlar arasındaki görev dağılımlarını belirleyip, hangi işi kimin yapacağı, bu işi yaparken hangi araç ve gereçleri kullanacağı, as-üst ilişkileri, geri bildirimler, kayıtlar, eğitim gibi karmaşık iş akış süreçlerinin organize edilmesi gerekmektedir.

 

“İnsan” kaynağının kurumun markası ile bütünleşmesi hedeflerin en büyüğüdür.

 

COjans bu kapsamda müşterilerine İnsan Kaynakları hizmetinde, deneyimli olduğu yönetim danışmanlığı parametrelerini de kullanarak;

 

 • Durum Analizi

 • Norm Kadro

 • Organizasyon ve Süreç Tasarımı

  • Görev tanımları

  • Prosedürler

 • İşe Yerleştirme

 • Ücret ve Prim Sistemi

 • Finansman & Bütçe Analizi

 • Bordrolama

 • Eğitim ve Sertifikasyon

 • Performans Ölçümü ve Değerlendirme gibi onlarca daha alt başlıkta hizmet sunar.

En önemli kaynakların başında gelen İnsan Kaynakları ayrıca, Dijital Pazarlama Ajansı hizmetleri, Growth Marketing ve Yatırımcı İlişkileri kapsamında ele alındığında, kurumunda mutlu, verimli, memnun edilmiş bir "kaynak" haline dönüşecek, belkide en pahalı reklam hizmetinden bile daha etkili bir şekilde marka bilinirliğine katkı sunarak sizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır.

 

​Başarı oranımızın önemli bir seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

​COjans'ın bu ya da diğer hizmetlerini talep etmeniz durumunda bizi aramanız ya da aşağıdaki "İletişim & Talep" formunu doldurmanız yeterlidir. COjans yetkilileri sizinle en uygun zamanda bağlantı kuracaktır.

bottom of page